GARANTI

Denne 5-års begrensede garantien dekker alle Yakima Australia Pty Ltd-produkter *med mindre annet er angitt. Denne garantien er gyldig kun for den opprinnelige kjøperen og opphører dersom den opprinnelige kjøperen selger eller på annen måte overfører produktet til en annen person.
Etter Yakimas inspeksjon av produktet vil Yakima utbedre defekter i materiale og/eller utførelse ved å reparere eller erstatte, etter Yakimas skjønn, det defekte produktet uten kostnad for deler eller arbeid, underlagt begrensningene og utelukkelsene som er beskrevet i denne garantien. Yakima kan velge etter skjønn å ikke reparere eller erstatte et defekt produkt, og i så fall vil Yakima gi den opprinnelige kjøperen, etter Yakimas skjønn, enten en refusjon som tilsvarer kjøpsprisen som ble betalt for produktet, eller en kreditt som kan brukes til kjøp av nye Yakima-produkter eller stativkomponenter.

Du kan kun foreta krav under denne garantien hvis garantitjenestene forespørres og Yakima-produktet presenteres sammen med den opprinnelige fakturaen eller kvitteringen eller annet bevis.

Denne garantien dekker ikke problemer som er forårsaket av normal slitasje (inkludert, men ikke begrenset til, riper, bulker, revner eller estetisk oksidering av overflater eller naturlig nedbrytning av farger og materialer over lang tid og bruk), kommersiell bruk, ulovlig kjøretøysbetjening, skade som er forårsaket av utilstrekkelig sikret transportgods, ulykker, svikt på kjøretøyet der Yakima-produktet var installert eller modifiseringer eller reparasjoner som ikke ble utført eller autorisert av Yakima. I tillegg dekker denne garantien ikke problemer som er forårsaket av tilstander utenfor Yakimas kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, tyveri, feil bruk, overbelastning, manglende sammensetting, montering eller bruk av produktet i samsvar med Yakimas skriftlige instruksjoner eller retningslinjer, inkludert med produktet eller gjort tilgjengelig for den opprinnelige kjøperen. Yakima dekker ikke kostnaden for vedlikehold, fjerning eller monteringskostnader for Yakima-produktet.

Yakima dekker ikke skade som er forårsaket av lyn, vann, brann, force majeure, krig, opprør eller andre årsaker som er utenfor Yakimas kontroll.

Dette Yakima-produktet anses ikke som defekt i verken materiale eller utførelse, bare fordi det krever tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske eller sikkerhetsmessige krav som gjelder i et land utenfor salgslandet.

Hvis garantitjenesten kreves, skal du returnere Yakima-produktet til forhandleren som den ble kjøpt fra eller til en (annen) godkjent Yakima-forhandler.

Yakima-forhandleren vil gi den opprinnelige kjøperen instruksjoner om hvordan han skal gå frem. Hvis den opprinnelige kjøperen ikke er i stand til å kontakte Yakima-forhandleren, eller hvis forhandleren ikke er i stand til å utbedre defekten, skal den opprinnelige kjøperen ta kontakt med autorisert distributør i landet.

For å motta enhver utbedring under denne garantien (enten fra en Yakima-forhandler eller direkte fra Yakima), kreves absolutt et kjøpsbevis i form av en original innkjøpsfaktura eller kvittering. Denne garantien gjelder for alle produkter som er produsert etter 1. januar 2006*, med mindre annet er angitt.

Denne garantien påvirker ikke de juridiske rettighetene til sluttbrukeren i samsvar med de gjeldende nasjonale lovene, enten det er mot den anerkjente Yakima-forhandleren som oppstår fra kjøpekontrakten eller på noen annen måte. Med mindre annet er angitt i nasjonalt lovverk, er rettighetene til sluttbrukeren begrenset til de som er gitt under denne garantien. Yakima, dets gruppeselskaper og distributører (inkludert godkjente Yakima-forhandler) er ikke ansvarlige for indirekte eller følgesmessige skader.